Paragrafen

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid bevat, gebaseerd op artikel 16 BBV, de volgende onderdelen:  

  1. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
  2. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  3. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.
Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33