Paragrafen

Personele lasten

Op basis van een aanvullend onderzoek naar de systematiek met betrekking tot de opbouw van de personele lasten is afgesproken om in de begroting een overzicht van de personele lasten te presenteren. Dit overzicht moet de transparantie bevorderen en naast de verwachte salarislasten ook de verwachte dekking van de salarislasten presenteren.

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33