Programma's

Inleiding

Onze Omgevingsvisie 2030 is het vertrekpunt bij alles wat we doen. Daarin zijn vijf kernwaarden geformuleerd: Transparant, Leefbaar, Ondernemend, Groen en Duurzaam. Hieruit zijn 7 programma’s voor de begroting gedestilleerd:

  1. Samen doen
  2. Samen ontwikkelen
  3. Bestuur en samenleving
  4. Groen beleven
  5. Werken, ondernemen en ontspannen
  6. Duurzaam voor nu en later
  7. Helder zicht

De kernwaarden duurzaam en transparant zijn het ‘fundament’ van het beleid en komen in meerdere programma’s tot uiting. Elk programma begint met een overzicht van de onderwerpen en een overkoepelende programmadoelstelling. Vervolgens worden de verplichte beleidsindicatoren vermeld. Deze zijn bedoeld om de effecten van beleid op de programma’s aan te geven. Gemeenten zijn verplicht om over een groot aantal indicatoren te rapporteren. Deze verplichte indicatoren geven een beeld van hoe we ervoor staan en zijn aangevuld met nieuwe indicatoren van de website waarstaatjegemeente.nl. De gegevens onder programma 7. Helder Zicht betreffen cijfers op begrotingsbasis, onder de andere programma’s zijn gerealiseerde cijfers zichtbaar. Gegevens over Nederland geven het gemiddelde over alle gemeentes weer, gegevens voor de regio geven het gemiddelde weer van Drentse gemeentes van vergelijkbare omvang: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Tynaarlo en Westerveld.

Vervolgens staat er een financieel overzicht van het totale programma voor meerdere jaren vermeld. Daar staan tevens de nog lopende projecten uit het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) vermeld en nieuwe voorstellen. Daarna volgt een toelichting per taakveld. Verder zijn de teksten kort en concreet geformuleerd zodat helder is wat er mee bereikt wordt en wat de gemeente precies gaat doen. We hopen daarmee een helder zicht te geven op de inkomsten en uitgaven in 2022.

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33