Paragrafen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteunende processen. Ondersteunende processen leveren mensen en middelen voor het uitvoeren van de kerntaken van de organisatie. Binnen de gemeente Noordenveld zijn de juridische taken belegd bij de afdeling Ontwikkeling en Strategie en de concerncontroller stuurt de Administratieve Organisatie inclusief de Interne Beheersing aan. De overige onderwerpen vallen onder de afdeling Bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden om de ambities van onze gemeente te realiseren. De afdeling Bedrijfsvoering voelt daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid voor het planning & control proces inclusief de verantwoording van gerealiseerde plannen en ambities. De programmabegroting is daar een onderdeel van.

Binnen de bedrijfsvoering zijn er onderdelen die direct beïnvloedbaar zijn. Dit zijn bedrijfsvoerings-aspecten die aan verandering onderhevig kunnen zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de inrichting van de bedrijfsprocessen en de wijze waarop de gegevens in deze processen worden gebruikt i.c. de informatiebehoefte. Ook voor onze gemeente geldt dat de informatievoorziening in toenemende mate een essentieel en integraal onderdeel van de bedrijfsvoering vormt. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen een andere houding van onze medewerkers en een slimme inrichting van onze systemen. Dat alles vraagt om een organisatie die in staat is snel op veranderende omstandigheden in te spelen en om medewerkers die oog hebben voor de vraag vanuit de samenleving. Gegevensbeheer en gegevensgebruik zijn hierbij van doorslaggevend belang.

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33