Programma's

Helder zicht

Tot programma 7. Helder zicht horen lasten en baten voor:

- Mutaties reserves

- Resultaat van de rekening van baten en lasten

- Overhead

- Treasury

- OZB woningen

- OZB niet

- Belastingen overig

- Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

- Overige baten en lasten

- Vennootschapsbelasting (VpB)

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33