Financiële begroting

Subsidies

De raad stelt de budgetten beschikbaar waar het college subsidies uit verstrekt. Een aantal budgetten is voor instellingen die met naam en maximaal toe te kennen subsidie op de begroting staan (subsidiëren op basis van een begrotingspost, artikel 4:23 lid 3c Algemene wet bestuursrecht, Awb).

Subsidies per instelling (bedragen x € 1.000)

2021

2022

Stichting Welzijn in Noordenveld

1.099

1.121

Peuterplaatsen (inclusief VVE)

Algemeen

188

271

Zwembaden

Molenduinbad

472

481

Zomerbad Peize

53

54

Veenhuizen

37

38

Cultuureducatie Noordenveld

117

119

Bibliotheek

Algemeen

447

456

Huur

62

65

Museum Kinderwereld

88

90

Winsinghhof

241

245

Museum Havezate Mensinge

100

102

Totaal

2.904

3.042

Subsidie op basis van een begrotingspost
De raad stelt naast de budgetten voor de grote instellingen, subsidiebudgetten beschikbaar waar het college verschillende subsidies uit verstrekt. De subsidies zijn bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen (artikel 4:23 lid 1 Awb). Het Fonds Leefbaarheid is een voorbeeld van een dergelijk budget.

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33